user menu (login)

Beheer en onderhoud

Zwerfafval en ander rondslingerend vuil zorgt voor veel ergernis bij ondernemers en hun klanten. Aandacht en zorg voor de openbare buitenruimte is daarom van groot belang. In dat proces wijzen we alle betrokken partijen dus ook de gevestigde bedrijven op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot hun omgeving. Lichtmasten, groenvoorzieningen, bewegwijzering, e.d. moeten er verzorgd uitzien en naar behoren functioneren. Reparaties moeten adequaat en snel worden uitgevoerd. Onze aanpak is er op gericht om, in samenwerking met Verheij Integrale Groenzorg en de gemeentelijke diensten, dit steeds zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

In opdracht van Coöperatief ‘Parkmanagement Prisma’ U.A. verzorgt Verheij Integrale Groenzorg (www.verheijbv.nl)  de openbare ruimte van Prisma Bedrijvenpark. Het betreft de openbare gebieden die reeds zijn overgedragen aan het parkmanagement.

Werkzaamheden die deze buitenruimtespecialist voor ons uitvoeren zijn o.a. 

- Onderhoud beplanting
- Onderhoud bomen
- Onkruidbestrijding op verhardingen
- Onderhoud van grasvegetaties
- Onderhoud watergangen
- Ruimen van zwerfafval
- Straatreiniging
- Reparaties straatwerk

Samen met het parkmanagement vervult Verheij Integrale groenzorg tevens een signaleringsfunctie op het gebied van kapotte bestrating, afvaldumping en alle voorkomende calamiteiten in de buitenruimte.

Diverse private terreinen op Prisma Bedrijvenpark zijn ook reeds in onderhoud bij Verheij Integrale Groenzorg. Aan alle bedrijven zal een zogenaamde menukaart aangeboden worden met terrein-en groenvoorzieningswerkzaamheden. Bedrijven kunnen zo gebruik maken van de diensten van Verheij Integrale groenzorg die deze werkzaamheden dan efficiënt kan uitvoeren gelijktijdig met het onderhoud van het openbare gebied.

Als u op- of aanmerkingen heeft over de openbare ruimte, dan verzoeken wij u vriendelijk om dat bij het parkmanagement te melden.