Beheer en onderhoud

Zwerfafval en ander rondslingerend vuil zorgt voor veel ergernis bij ondernemers en hun klanten. Aandacht en zorg voor de openbare buitenruimte is daarom van groot belang. In dat proces wijzen we alle betrokken partijen dus ook de gevestigde bedrijven op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot hun omgeving. Lichtmasten, groenvoorzieningen, bewegwijzering, e.d. moeten er verzorgd uitzien en naar behoren functioneren. Reparaties moeten adequaat en snel worden uitgevoerd. Onze aanpak is er op gericht om, in samenwerking met het full service bedrijf Meerzicht Groep en de gemeentelijke diensten, dit steeds zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

In opdracht van Coöperatief ‘Parkmanagement Prisma’ U.A. verzorgt het bedrijf Meerzcht Groep (https://meerzichtgroep.nl) de openbare ruimte van Prisma Bedrijvenpark. Het betreft de openbare gebieden die reeds zijn overgedragen aan het parkmanagement.

Werkzaamheden die deze buitenruimtespecialist voor ons uitvoeren zijn o.a.

  • Onderhoud beplanting
  • Onderhoud bomen
  • Onkruidbestrijding op verhardingen
  • Onderhoud van grasvegetaties
  • Onderhoud watergangen
  • Ruimen van zwerfafval
  • Straatreiniging
  • Kleine reparaties straatwerk

Samen met het parkmanagement vervult Meerzicht Groep tevens een signaleringsfunctie op het gebied van kapotte bestrating, afvaldumping en alle voorkomende calamiteiten in de buitenruimte.

Ook voor het onderhoud van uw private terrein of pand kunt u full service bedrijf Meerzicht Groep benaderen.

Contact kunt u opnemen met de heer E. Spek op 06-41 73 67 61 of via info@meerzichtgroep.nl

Heeft u opmerkingen of vragen over de openbare ruimte? Neem dan contact op met het parkmanagement.