Parkmanagement

Het parkmanagement op het Prisma Bedrijvenpark ziet toe op het beheer, het onderhoud en de beveiliging van de openbare ruimte. Zo blijft de kwaliteit van de openbare ruimte altijd op peil. Het parkmanagement wordt bekostigd via een verplichte financiële bijdrage van alle bedrijven. Daarnaast kunnen ondernemers vrijwillig extra diensten inkopen, zoals afvalinzameling en beheer en onderhoud van het eigen terrein.

Waarom parkmanagement?

Parkmanagement is hét instrument om de kwaliteit en de uitstraling van het bedrijfsterrein in stand te houden. Hier profiteren alle partijen van. Zo hebben gemeenten baat bij een goede werkgelegenheid, veiligheid, beheer van de openbare ruimte en het terugdringen van de milieubelasting en biedt het ondernemers een hoogwaardige uitstraling en serviceniveau. Tot slot kan er door samen te werken en bedrijfsprocessen te optimaliseren bespaard worden op de kosten.

Taken parkmanager

  • Verzorgen van het secretariaat en de administratie
  • Toezicht, bewaking en controle van algemeen beheer en onderhoud
  • Toezicht, bewaking en controle van de kwaliteit van de dienstverlening parkbeveiliging
  • Periodiek overleg met gemeente, politie en brandweer
  • Verzorgen van de bewegwijzering
  • Regelen van informatie op de website, nieuwsbrieven e.d.
  • Initiëren van aanvullende diensten


Wilt u meer informatie over het parkmanagement van het Prisma Bedrijvenpark? Neem dan contact op met de parkmanager (Johan van Stralen) via: 06-46 61 61 83 of info@prismaparkmanagement.nl.