BELONING VOOR LOGISTIEKE OPTIMALISATIES

Het doel van De Verkeersonderneming is het bereikbaar houden van de regio Rotterdam. Dit wordt gerealiseerd door asfalt slim te gebruiken en door werkgevers en werknemers slimmer te laten reizen en werken. De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat.

Vanuit het programma Beter Benutten (deelproject Logistiek) in de regio Rotterdam, waaronder ook Lansingerland, ondersteund De Verkeersonderneming bedrijven die hun logistiek optimaliseren. Indien deze optimalisatie ook leidt tot minder vrachtwagens/bestelbussen (van henzelf, vervoerders, toeleveranciers en/of klanten) in de spits (de zogenaamde spitsmijdingen), kunnen deze bedrijven hiervoor een financiële beloning verdienen. Tevens kan beloning plaatsvinden in de vorm van het inzetten van studenten, trainees en logistiek experts in het geval het oplossing (verminderen, verschuiven, verplaatsen of verwisselen) nog niet duidelijk is. Ook bieden zij via de Marktplaats voor Logistiek toegang tot diverse specialistische producten en diensten. Mogelijke logistieke projecten zijn bijvoorbeeld invoering transportplanningsysteem, optimalisatie toeleveranciers en modal shift. Naast de logistiek richten zij zich ook op personenmobiliteit, zowel particulier als vanuit werkgevers/werknemers.

Mocht u over dit onderwerp meer informatie willen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Johan van Stralen (Parkmanager Prisma Bedrijvenpark) 06-46 61 61 83.