BLIKVANGERS OP PRISMA BEDRIJVENPARK

Onlangs zijn op Prisma Bedrijvenpark door het parkmanagement de eerste blikvangers langs fietspaden geplaatst om het zwerfafval tegen te gaan. Uiteindelijk zullen er in totaal 6 blikvangers geplaatst worden langs de Facetlaan, Prismalaan Oost en de Zoetermeerselaan. Mochten de blikvangers een succes blijken te zijn, dan zullen ook op andere locaties blijkvangers geplaatst worden.