GEAVANCEERD CAMERASYSTEEM VOOR PRISMA BEDRIJVENPARK

Binnenkort zal begonnen worden met de aanleg van een geavanceerd camerasysteem voor Prisma Bedrijvenpark: Smart Business Parc.  

Het collectieve beveiligen van een bedrijvenpark middels video surveillance is achterhaald en voldoet niet meer aan de eisen die ondernemers én de veranderde criminaliteit tegenwoordig stellen. Het “digitale rondje om de kerk” levert weinig op en kost relatief veel. Rapportages geven aan dat er geen bijzonderheden waren, terwijl dat vaak wel zo was. Het Smart Business Parc concept werkt met een set van maatregelen die onderling communiceren. 

SmartCam, geautomatiseerd cameratoezicht
Dit zijn de slimme camera’s op de toegangswegen, ook wel poortwachters genoemd. Deze slimme camera’s registeren het kenteken van het voertuig, video opname en een hoge resolutie foto in 20 Megapixel. Alle informatie uit de slimme camera’s wordt encrypted en is beveiligd vanaf de slimme camera tot aan de opslag in een beveiligd datacenter binnen Nederland. Dit volgens de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens, beveiligd tegen datalekken. Het grootste voordeel is dat incidenten en afwijkend gedrag voorspeld worden door algoritmes die zijn gebouwd in de software. Die gegevens worden geanalyseerd en voortdurend aangepast. Het zeer geavanceerde systeem staat in contact met landelijke databases. Dat betekent dat met enkele camera’s kan worden volstaan en dat scheelt in de kosten. De verhoogde veiligheid zit in de voorspellende profielen die zijn gemaakt en dat werkt zeer preventief. Daarbij komt nog een voordeel: beelden van deze camera’s zijn altijd bruikbaar, ook als het donker is. Dat vergroot de pakkans en heterdaadkracht van de politie en het helpt de politie in het proces van opsporing.

SmartApp, de ogen en oren van de ondernemers
Deze app is voor de ondernemers van het park, die hun ogen en oren gebruiken om mogelijk verdachte situaties en/of andere incidenten als ‘wild’ parkeren, defecte straatverlichting, etc. te melden. De app is makkelijk te gebruiken en bepaalt ook direct de locatie. Foto’s die gemaakt worden van situaties of incidenten komen onmiddellijk bij de parkmanager terecht. Uiteraard zijn er twee niveaus aangebracht, meldingen met een spoed karakter zoals een verdacht persoon of voertuig, gaan direct naar de meldkamer en overige meldingen naar de parkmanager. Ook heeft de app de “kenteken” functie. Indien de ondernemer een verdacht kenteken invoert, wordt dat direct verbonden met de database waarin kentekens staan van verdachte voertuigen.

SmartGuard, de digitale beveiliger
Prisma Bedrijvenpark is voorzien van collectieve beveiliging, maar het is juist ook belangrijk te weten wat er gebeurt achter de voordeur van de ondernemers op het park. Er zijn immers heel veel meldkamers die signaleringen ontvangen maar er is geen onderlinge samenwerking en informatie wordt niet gedeeld. Ondernemers vinden het vaak teveel gedoe om bij een andere meldkamer aan te haken. En dat is een probleem waarvoor Smart Business Parc een oplossing heeft. Er kunnen sensoren geplaatst worden die verschillende situaties detecteren en doorgeven aan de meldkamer, waardoor een bedrijvenpark slimmer en efficiënter wordt. Deze sensor kan bij de sirene van het inbraak en/of brandmeldsysteem geplaatst wordt en detecteert wanneer het alarm af gaat. Het is een draadloze sensor die werkt op een batterij, die automatisch aangeeft wanneer deze vervangen moet worden. Een belangrijk voordeel hiervan is dat deze detectie samen met de melding van het collectieve systeem (bijvoorbeeld een verdacht voertuig), voldoet aan de dubbele zoneringsprincipe van de alarmverificatie eis. Daardoor kan de meldkamer direct de politie waarschuwen. Met andere woorden, het proces van opvolging wordt significant verkort wat de heterdaadkracht en pakkans van de politie vergroot.

Kortom, Smartbusinessparc staat voor innovatieve, kwalitatieve en effectieve beveiliging van het Prisma Bedrijvenpark tegen lagere kosten. Smartbusinessparc is verbonden aan de kennisinstelling The Hague Security Delta waardoor nieuwe innovaties snel kunnen worden toegevoegd. Dat vergroot de weerbaarheid, de waarde van het onroerend van de ondernemers en het versterkt het imago van het vestigingsklimaat van het Prisma Bedrijvenpark. Meer informatie kunt u vinden op www.smartbusinessparc.nl of via de parkmanager.