HEEFT U UW GLADHEIDSBESTRIJDING AL GEORGANISEERD?

Het levert vaak mooie plaatjes op, maar uw organisatie zit er vast niet op te wachten: bar winterweer. Het winterweer kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers. Daarnaast dient uw bedrijf ook in de winterperiode goed bereikbaar te blijven, U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid voor het toegankelijk houden van uw eigen terrein.

Coöperatief “Parkmanagement PRISMA” U.A. heeft de intentie om samen met Dijkshoorn Infra B.V. de gladheidsbestrijding op de private terreinen van Prisma Bedrijvenpark collectief te organiseren. Dijkshoorn Infra beschikt over het juiste materieel en strooizout/pekelwater om adequaat te kunnen reageren op iedere verwachting van gladheid en sneeuwval. Dijkshoorn Infra blijft daarnaast 24 uur per dag op de hoogte van de verwachte vorm van gladheid, omdat zij ook strooien voor diverse gemeentes. Uw terrein wordt hierdoor op een veilige manier sneeuw- en ijsvrij gemaakt voordat uw medewerkers, klanten en leveranciers arriveren.

Op basis van uw wensen en terreinspecifieke omstandigheden wordt een beknopt gladheidsbestrijdingsplan opgesteld voor uw locatie. In dit plan worden de werkzaamheden, tijden en kosten vastgelegd. Het is ook mogelijk om tegen een aantrekkelijke prijs een big bag met pekel af te nemen zodat u bij nood altijd zelf de eerste gladheid kunt verhelpen.

Het collectieve voordeel wordt in het geval van samenwerking met het bedrijf Dijkshoorn Infra weggezet in een staffel: afhankelijk van het aantal ondernemers dat meedoet, wordt een scherpe korting doorgevoerd.

Heeft u interesse en/of vragen over onze gladheidbestrijding? Neem dan contact op met het parkmanagement of voor een vrijblijvende afspraak.met de heer W.N. Paul van Dijkshoorn Infra B.V. via 06-44 37 97 34 of middels een e-mail n.paul@dijkshoorninfra.nl

Welke routes strooit de gemeente?

Als eerste strooien zij de hoofdroutes. Dit zijn de doorgaande wegen, de daaraan gelegen op- en afritten, de bus routes, bruggen en de wijkontsluitingswegen. Ook strooien zij de doorgaande fietspaden met de daarin gelegen bruggen en de parkeerplaatsen in de centra.

Voor zover nog niet meegenomen in de eerste route strooien zij het volgende met de hand: de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, de bushaltes, de openbare parkeerplaatsen voor invaliden, de winkelcentra, de omgeving van bejaardenwoningen en de toegangen van scholen en gebouwen met een openbare functie.

De gladheid in alle straten van Prisma Bedrijvenpark bestrijden zij in principe niet. De hoofdroutes gaan voor. Download hier het overzicht van de strooiroute.