LEDENVERGADERING UITGESTELD

De Algemene Ledenvergadering (ALV) was oorspronkelijk gepland op 02 juni 2020. Als gevolg van de coronacrisis heeft het bestuur deze vergadering destijds uitgesteld. Een tweede poging om de ALV 2020 (de gecombineerde voorjaars- en najaarsvergadering) te houden was gepland op 03 november 2020. Echter, de huidige coronacrisis is op dit moment te onrustig en onvoorspelbaar, waardoor het bestuur van mening is om de gezondheid van onze leden niet onnodig op het spel te zetten door het houden van een ledenvergadering.

Gezien het vorenstaande heeft het bestuur besloten de ALV te verplaatsen naar 08 december 2020 om 16.00 uur. Wij hopen dan de ALV fysiek te kunnen houden, maar we bereiden ons ook voor op een online ALV. Het bestuur zal u tijdig op de hoogte stellen van de definitieve keuze. 

Hopelijk kunnen we elkaar op 08 december weer persoonlijk ontmoeten om de punten af te handelen die nog open staan. Blijf vooral gezond en tot de volgende ledenvergadering.