NIEUW DISTRIBUTIECENTRUM HOOGVLIET OFFICIEEL GEOPEND

Op vrijdag 24 januari vond de officiële opening plaats van het Hoogvliet Distributie- en Servicecentrum op bedrijventerrein Prisma in Bleiswijk. Binnen enkele weken vinden de eerste activiteiten plaats in het nieuwe servicecentrum en kort daarna wordt ook het distributiecentrum in gebruik genomen. De bakkerij is al sinds januari 2016 volledig operationeel op Prisma Bedrijvenpark.

In januari 2018 is Hoogvliet gestart met de bouw van het nieuwe distributiecentrum, servicecentrum en een slagerij met een totale oppervlakte van 72.000 m2. Door bij de bouw genomen maatregelen wordt de CO2-uitstoot van het distributiecentrum met 20% verlaagd, wordt de emissie van stikstofoxiden van de verwarmingsinstallatie geminimaliseerd en wordt het energieverbruik 21% van het wettelijk toegestane niveau uit het bouwbesluit.

Er is geïnvesteerd in extra isolatie van het gebouw en de koelcellen, het gebruik van energiezuinige installaties, warmtepompen en warmte-koude opslag in de bodem. Het dak van het distributiecentrum is voorzien van 42.000 m2 zonnepanelen, waarmee in een groot deel van de eigen energiebehoefte voorzien wordt. Er wordt geen gebruik gemaakt van aardgas als energiebron. In de koelinstallaties wordt alleen gebruik gemaakt van koudemiddelen die, wanneer ze vrijkomen, een lage bijdrage leveren aan het broeikaseffect.

In het nieuwe distributiecentrum worden zowel droge kruidenierswaren als versproducten en diepvriesartikelen grotendeels geautomatiseerd verwerkt tot zendingen naar een van de 70 supermarkten van Hoogvliet. De verwerking van retouremballage gaat eveneens via de nieuwe locatie plaatsvinden. Ook de centrale slagerij van Hoogvliet zal vanaf 2021 onderdeel uitmaken van deze nieuwbouw.