Verkeershinder A12 Tussen Zoetermeer en knooppunt Gouwe en vice versa Weekendafsluitingen

In de weekenden van week 39 en week 40 vervangt Rijkswaterstaat grote delen van het asfalt en...

Flowsound gaat zich vestigen op Prisma Bedrijvenpark

Het dynamische en snel groeiende bedrijf Flowsound gaat zich binnenkort vestigen op Prisma...

Uitbreiding Boels Rental

Het bedrijf Boels Rental is recentelijk begonnen met de werkzaamheden voor de uitbreiding van...

Blikvangers op Prisma Bedrijvenpark

Onlangs zijn op Prisma Bedrijvenpark door het parkmanagement de eerste blikvangers langs...

Beloning voor logistieke optimalisaties

Het doel van De Verkeersonderneming is het bereikbaar houden van de regio Rotterdam. Dit wordt...

Algemene Ledenvergadering & Bedrijfsbezoek bij Hoogvliet

Na een goed bezochte algemene ledenvergadering hebben wij een interessant bedrijfsbezoek gehad...